Solum maskinstasjon består av 

 

Terje Lien                             Skjelbredveien       3739 Skien      90722233

Torleif Brask Findal            Voldsveien            3739 Skien      93047674  

Vetle Øverland                     Voldsveien            3739 Skien      90098926

 

 

Maskinstasjonen ble stiftet i 2006 og fundamentet var da Maskinsamarbeid

Etter hvert viste det seg at behovet for leiekjøring var  stort og behovet for maskinstasjon var tilstede

Kompetansen vår ligger i til sammen over  50 år med landbruksdrift på felt som Svineproduksjon, Storfeproduksjon, Ammekuer, Grovfor, Korn og hest.

 

Vår filosofi

Tilby landbruket i nedre Telemark en tjeneste innen grovforberging med god og riktig kvalitet.

 

 

Tilbake til hovedsiden

Tilbake til hovedsiden